Giỏ hàng
Bùi Thu Hương (HUONG BUI)

Bùi Thu Hương (HUONG BUI)

Giáo viên Pilates
Giáo viên Pilates được đào tạo và cấp chứng nhận quốc tế bởi: 
  • PILATES REFORMER - STOTT PILATES 
  • CHẤN THƯƠNG VÀ NHÓM DÂN SỐ ĐẶC BIỆT/ INJURIES AND SPECIAL POPULATIONS - STOTT PILATES 
  • PILATES BẦU VÀ SAU SINH/ PRE&POST-NATAL PILATES - STOTT PILATES 
  • PILATES MAT - STOTT PILATES 
  • TOTAL BARRE - STOTT PILATES