Giỏ hàng
Ngô Tuyết Ngân (MIKKI)

Ngô Tuyết Ngân (MIKKI)

Giáo viên thuộc hệ thống giáo viên Pilates toàn cầu của STOTT PILATES
Giáo viên thuộc hệ thống giáo viên Pilates toàn cầu của STOTT PILATES®, được đào tạo và cấp chứng nhận quốc tế bởi:
  • PILATES REFORMER - STOTT PILATES
  • PILATES CADILLAC, CHAIR & BARRELS - STOTT PILATES
  • CHẤN THƯƠNG VÀ NHÓM DÂN SỐ ĐẶC BIỆT/ INJURIES AND SPECIAL POPULATIONS - STOTT PILATES
  • PILATES BẦU VÀ SAU SINH/ PRE&POST-NATAL PILATES - STOTT PILATES
  • PILATES MAT - BODY & FLOW