Giỏ hàng
Blathny & Daniel

Blathny & Daniel

From Dublin – Ireland

“I’m pretty new to pilates but instructor explained very good that I can follow. I don’t want to hurt myself when doing exercise so the explanations is very important. It’s really help a lot” – Daniel
“I found my form was corrected here more which I need. In other studios they didn’t correct me so sometime I was struggling but your instructor is fantastic and she constantly reminding us and keeping us to form perfectly. I’m really happy” - Blathny
Tôi còn khá mới với bộ môn pilates nhưng HLV ở đây hướng dẫn rất tốt để tôi có thể theo được. Tôi không muốn bị đau khi tập vì vậy lời hướng dẫn rất quan trọng. Nó đã giúp tôi rất nhiều – Daniel
Tôi thấy rằng tôi được chạm chỉnh rất nhiều như những gì tôi cần. Ở các studio khác, tôi không được chạm chỉnh vì vậy đôi lúc tôi thấy rất khó khăn trong lúc tập nhưng HLV ở đây thật tuyệt vời, cô ấy liên tục hướng dẫn tôi và chỉnh để tôi giữ được form tốt nhất. Tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc – Blathny.