Giỏ hàng
Risa

Risa

From Japan
Athena Pilatesは非常にプライベートな雰囲気を提供しています。私はPilatesに慣れ るのにゆっくりと快適に感じることができます。Athena Pilatesには、初心者でも楽 しく簡単にトレーニングできるクラスがあります。ここのインストラクターは非常 に親切で優しく、私たちが安全にトレーニングできるように細部に注意を払ってい ます。 
 
Athena Pilates mang lại cảm giác rất riêng tư. Tôi có thể thoải mái và từ từ làm quen với bộ môn pilates. Ở Athena Pilates có các lớp phù hợp với mọi trình độ ngay cả đối với người mới bắt đầu cũng có thể theo bài tập một cách hào hứng và dễ dàng. Các giáo viên ở đây rất chu đáo và nhẹ nhàng, luôn lưu tâm từ những chi tiết nhỏ nhất để chúng tôi yên tâm tập luyện một cách an toàn.