Giỏ hàng
NICK

NICK

From London - England
I had surgery on my lower back and needed help strengthening the muscles. I got amazing experience while I was living in Hanoi. 
Tôi đã từng phẫu thuật lưng dưới và cần giúp làm khoẻ cơ. Tôi đã có trải nghiệm tuyệt vời ở đây khi tôi đang sống và làm việc tại Hà Nội.