Giỏ hàng

GIỚI THIỆU VỀ ATHENA PILATES

“Pilates là sự kết hợp toàn diện của Thân – Tâm – Trí” – Joseph Pilates

“Pilates là sự kết hợp toàn diện của Thân – Tâm – Trí” – Joseph Pilates

Athena Pilates được thành lập với sứ mệnh đem đến phương pháp tập luyện Pilates bài bản, chuyên nghiệp và chuẩn quốc tế, phù hợp với mọi đối tượng và mọi thể trạng. Với phương châm KHỎE TỪ TRONG RA NGOÀI, chúng tôi mong muốn cải thiện sức khỏe, nâng cao sức mạnh thể chất và thăng hoa về tinh thần cho tất cả mọi người.
Ngô Tuyết Ngân (MIKKI)
Ngô Tuyết Ngân (MIKKI)
Giáo viên thuộc hệ thống giáo viên Pilates toàn cầu của STOTT PILATES
Giáo viên thuộc hệ thống giáo viên Pilates toàn cầu của STOTT PILATES®, được đào tạo và cấp chứng nhận quốc tế bởi:
  • PILATES REFORMER - STOTT PILATES
  • PILATES CADILLAC, CHAIR & BARRELS - STOTT PILATES
  • CHẤN THƯƠNG VÀ NHÓM DÂN SỐ ĐẶC BIỆT/ INJURIES AND SPECIAL POPULATIONS - STOTT PILATES
  • PILATES BẦU VÀ SAU SINH/ PRE&POST-NATAL PILATES - STOTT PILATES
  • PILATES MAT - BODY & FLOW
Trần Trúc Quỳnh (QUYNH TRAN)
Trần Trúc Quỳnh (QUYNH TRAN)
Giáo viên Pilates

Giáo viên Pilates được đào tạo và cấp chứng nhận quốc tế bởi:

  • PILATES REFORMER - STOTT PILATES
  • PILATES CADILLAC, CHAIR & BARRELS - STOTT PILATES
  • PILATES BẦU/ PRENATAL PILATES - STOTT PILATES
  • PILATES MAT - BODY & FLOW

TRẢI NGHIỆM CỦA HỌC VIÊN

Bắt đầu luyện tập
Ngay hôm nay!

Tin tức nổi bật